Ấn Phẩm Văn Phòng

IN CARD VISIT

IN CARD VISIT

- Kích thước:5.4x9cm

- Giấy C300g

- In 4 màu 2 mặt

IN PHONG BÌ

IN PHONG BÌ

- Kích thước:22x12cm

- Giấy F100g

- In 4 màu 1 mặt

IN THẺ NHỰA

IN THẺ NHỰA

- Kích thước:5.4x6.8cm

- Chất liệu PVC

- In 4 màu 2 mặt

IN NAMECARD TRONG SUỐT

IN NAMECARD TRONG SUỐT

- Kích thước:5.4x6.8cm

- Chất liệu PVC

- In 4 màu 1 mặt

Danh Mục Sản Phẩm

LIÊN HỆ

Tin Tức Mới