Sản Phẩm Tiêu Biểu

Xem Tất Cả

tem nhãn

tem nhãn

Tùy kích thước nhãn, gọi để biết báo giá chính xác

Chất liệu: decal giấy- decal nhựa sữa- decal nhựa trong

Dạng in: dạng tờ- Dạng cuộn

 

IN TÚI GIẤY

IN TÚI GIẤY

- Khổ: Ngang 21.4 x cao 30 x 9.4
- Giấy: C230g
- In 4 màu 1 mặt

IN GIẤY KHEN

IN GIẤY KHEN

-Kich thước:A4

-Giấy:C300g

-in 4 màu 1 mặt

IN TIÊU ĐỀ THƯ

IN TIÊU ĐỀ THƯ

-Kích thước A4

-Giấy ford 100g

-In  4 màu 1 mặt

IN CARD VISIT

IN CARD VISIT

- Kích thước:5.4x9cm

- Giấy C300g

- In 4 màu 2 mặt

TỜ RƠI

TỜ RƠI

-Kích thước: A4 / A5

-Giấy: C150g

-In 4 màu 2 mặt

Ấn phẩm quảng cáo

Xem Tất Cả

tem nhãn

tem nhãn

Tùy kích thước nhãn, gọi để biết báo giá chính xác

Chất liệu: decal giấy- decal nhựa sữa- decal nhựa trong

Dạng in: dạng tờ- Dạng cuộn

 

IN TÚI GIẤY

IN TÚI GIẤY

- Khổ: Ngang 21.4 x cao 30 x 9.4
- Giấy: C230g
- In 4 màu 1 mặt

IN GIẤY KHEN

IN GIẤY KHEN

-Kich thước:A4

-Giấy:C300g

-in 4 màu 1 mặt

IN TIÊU ĐỀ THƯ

IN TIÊU ĐỀ THƯ

-Kích thước A4

-Giấy ford 100g

-In  4 màu 1 mặt

IN CARD VISIT

IN CARD VISIT

- Kích thước:5.4x9cm

- Giấy C300g

- In 4 màu 2 mặt

TỜ RƠI

TỜ RƠI

-Kích thước: A4 / A5

-Giấy: C150g

-In 4 màu 2 mặt

Ấn phẩm văn phòng

Xem Tất Cả

tem nhãn

tem nhãn

Tùy kích thước nhãn, gọi để biết báo giá chính xác

Chất liệu: decal giấy- decal nhựa sữa- decal nhựa trong

Dạng in: dạng tờ- Dạng cuộn

 

IN TÚI GIẤY

IN TÚI GIẤY

- Khổ: Ngang 21.4 x cao 30 x 9.4
- Giấy: C230g
- In 4 màu 1 mặt

IN GIẤY KHEN

IN GIẤY KHEN

-Kich thước:A4

-Giấy:C300g

-in 4 màu 1 mặt

IN TIÊU ĐỀ THƯ

IN TIÊU ĐỀ THƯ

-Kích thước A4

-Giấy ford 100g

-In  4 màu 1 mặt

IN CARD VISIT

IN CARD VISIT

- Kích thước:5.4x9cm

- Giấy C300g

- In 4 màu 2 mặt

TỜ RƠI

TỜ RƠI

-Kích thước: A4 / A5

-Giấy: C150g

-In 4 màu 2 mặt

Danh Mục Sản Phẩm

Hotline

Tin Tức Mới

Nội Dung